In oktober organiseren wij de Limburgse Wandeldag, ofte Limburg Wandelt.  Om promotie te maken voor onze organisatie nemen we de Brabantse Wandeldag, Vlaams-Brabant Wandelt, op in ons busreizenprogramma.  De Sluisstappers uit Kapelle Op Den Bos zijn de inrichters.  We zijn er bijna zeker van dat de streek langs het kanaal Brussel-Willebroek voor heel wat van onze wandelaars een nog vrij onbekend wandelgebied is.  Gekoppeld aan een namiddagbezoek bij de Toekers in het Hagelandse Glabbeek wordt dit weer een veelbelovende uitstap om nu al naar uit te kijken. 

In oktober 1991 staken enkele beginnende wandelaars de hoofden bij elkaar en werd de wandelsportvereniging “De Sluisstappers” boven de doopvont te houden.  De statuten en het huishoudelijk reglement werden opgesteld en goedgekeurd.  Er werd besloten om aan te sluiten bij de toenmalige federatie VWJL, nu opgegaan in “Wandelsport Vlaanderen vzw”. De club kreeg het stamnummer 286, een clubblad werd samengesteld en aan elk lid bezorgd.  Rond de jaarwisseling telde de club een 30-tal leden en het ledenaantal groeide gestaag.  In 2017 viert de club het zilveren jubileum en ter gelegenheid daarvan richten zij dus Vlaams-Brabant Wandelt in. 

Vertrekkend vanuit het Sint Theresiacollege stapt iedere afstand de richting uit van de Donkere Ham, een oase van rust aan het zeekanaal Brussel–Schelde.  Deze buurt vormde tot voor het graven van het kanaal één geheel met Oxdonk (aan de overkant van het kanaal).  Oxdonk behoorde toen tot het grondgebied Meise.  Hier wordt nog jaarlijks “sjak” gehouden, het klaarmaken en verorberen van paardenbiefstuk en paarden-schep (paardenstoverij). De boerenpaarden die vroeger de schuiten voorttrokken op de vaart werden immers, nadat ze hun jaren-lange dienst bewezen hadden, geslacht.  De 6 km heeft er een rustplaats in ’t Schippershof en stapt dan verder naar ’t Voor met een bezoek aan een klein privé-legermuseum en de imposante hoeve Noorhof. 

De 12 km volgt het kanaal (met zicht op de zeesluis) tot de Lourdesgrot.  Het Kanaal Brussel-Schelde (vroeger het Kanaal van Willebroek en Kanaal Brussel-Rupel) werd gegraven vanaf 1551, op vraag van de stad Brussel, dit om de tol op de Zenne te ontlopen.  Het graafwerk gebeurde met de spade en de grond werd vervoerd met draagbakken en kruiwagens.  Toen de vaart in 1561 voltooid was, mat ze slechts 10 m breed en 2 m diep.  In 1972 werd op het kanaal een nieuwe sluis gebouwd.  Zo konden de sluizen van Willebroek, Kapelle en Humbeek opgeheven worden.  De sluis heeft een capaciteit om zeeschepen aan te kunnen van meer dan 2000 ton.  Ondertussen staat het kanaal in directe verbinding met de Schelde door de bouw van een nieuwe zeesluis te Hingene. 

In Humbeek bereik je de rustpost.  Na een veldweg ziet men het ’s Gravenbos, één van de mooiste bossen uit de regio.  Langs de westelijke oever van de Vaart strekt het Gravenbos zich uit en dartelt het met de grens met Kapelle-op-den-Bos.  Dit bijna 100 ha groot gemengd bos is weliswaar een privédomein, maar is via een wandelpad toegankelijk en doorkruisbaar. Aan de rand van het bos vinden we  het Gravenkasteel, in de 15de en 16de eeuw opgetrokken uit witte zandsteen.  Wat verder kan men de Boskapel bewonderen.  Na het legermuseum gaat het langs trage wegen door het domein van Sporthengstenstoeterij Nieuwenhof naar de aankomst.  De 18, 24 en 35 km-stappers wandelen samen over de kanaalbrug in Humbeek, waarna ze Zemst-Laar verkennen.  De 18 km keert al snel terug naar de brug.  Wie 24 (snelle) km wil wandelen, volgt het GR-pad tot het Hof van Laar (rust) om dan door het Bos van Aa terug te keren naar Humbeek.   

Iets over de middag nemen we afscheid van de Sluisstappers en rijden we naar het Hagelandse Glabbeek.  De Toekers Bunsbeek, een formatie waarvan de leden regelmatig te gast zijn op onze eigen tochten, richten er de Toekertjestocht in.  Voor al die nieuwe leden die we de laatste weken en maanden mochten verwelkomen, geven we graag nog even mee waar de naam van de club vandaan komt.  De Toekers ontstonden in de schoot van de voetbalploeg van Bunsbeek, Toekomst Bunsbeek.  Van hun sponsor kreeg de ploeg indertijd een set nieuwe truitjes met vooraan de naam van de club.  Omdat de volledige naam teveel plaats zou innemen, werd “Toekomst” afgekort tot “Toek”.  De Toek-ers waren geboren. 

In Glabbeek, laatst in het nieuws door de opgraving van een tijdens WO II neergestorte Lancaster, opteren we nog voor een tocht van 5, 7, 10 of 14 km.  We krijgen er een gevarieerd parkoers van veldwegen en rustige dorpsstraatjes doorheen de Velpevallei.  Het parochiecentrum van de deelgemeente Kapellen vormt het aangename rustpunt voor alle stappers.  Al naargelang de gekozen afstand stap je voorbij de voormalige militaire depots naar de wijken Attenrode en Rode of volg je een kortere veldweg om via de oude tramroute de controlepost in Kapellen te bereiken.  Op de terugtocht stapt iedereen over de kerkhofdreef naar de wijk Varenberg om vervolgens over de Venusberg Zuurbemde te bereiken, waar de korte afstanden (5 en 7 km) zich afsplitsen richting aankomst.  De overige stappers maken een kleine omweg rond de kerk van Zuurbemde en dalen af richting Ruiterij in de omgeving van de Velpe.  Je doorkruist de vallei en bereikt de fruitveilinginstallatie.  Een wandelpad voert je rond de veiling en leidt naar de aankomstplaats, naast het gemeentehuis.

Eddy

TERUG