Twee belangrijke zaken alvorens we wat nader ingaan op deze (alweer) uitzonderlijke clubuitstap. Eerste belangrijk punt is het (zéér) vroege uur van vertrek, zeker voor de opstappers in Tielt-Winge/Scherpenheuvel-Zichem. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze eerste bestemming. En da's dus niet het Beek dat we allemaal wel kennen, het Beek van de vlieghaven van Maastricht. Neen, het Beek waar wij gaan wandelen op 27 mei bevindt zich iets (schuin) boven Nijmegen en zo'n 20 km beneden Arnhem, in de Hollandse provincie Gelderland. De Duitse universiteitsstad Kleef is niet zover af. Naast de heuvels van Limburg zijn er in Nederland nog op één plek redelijke oneffenheden te vinden. Daar dus… Het is de plek waar de Rijn Nederland binnenstroomt en waar die Rijn indertijd enorme massa's zand en steenpuin voor zich uit heeft geduwd. Zo werden de stuwwallen gevormd, die nu nog zichtbaar in het landschap zijn overgebleven. Mooi wandelen daar, wie enkele jaren geleden mee naar Nijmegen was met een busuitstap van toen, die kan dat getuigen.

Een tweede belangrijk iets : de inschrijving kost je deze keer € 13,00 per persoon. Da's eenmalig en heeft alles te maken met de kost van de inschrijving in Beek. We mogen er € 3,50 betalen, maar een gedeelte van de opbrengst gaat naar het goede doel. We laten even de inrichters aan het woord : "Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 zal voor de 80ste keer de Kalorama Wandeltocht worden gelopen. De opbrengst van de tocht komt ten goede aan extra activiteiten voor het welzijn van de bewoners van zorginstellingen van Stichting Kalorama. De Kalorama Wandeltocht komt tot stand door de inzet van vele vrijwilligers en de steun van sponsoren. De routes lopen onder andere door Beek-Ubbergen, de prachtige Ooijpolder (foto) en, afhankelijk van de afstand, ook over Duits grondgebied. Uiteraard zal er ook geklommen moeten worden door het heuvellandschap van Berg en Dal, waarbij alle wandelaars verpleeg-huis Kalorama zullen aandoen (foto). Na afloop kan iedere wandelaar, na het volbrengen van de tocht, een fraaie medaille in ontvangst nemen".

Het Rijk van Nijmegen omvat een aantal natuurlijke en half natuurlijke gebieden uniek voor Nederland. In de directe omgeving van de stad treffen we verschillende typen landschappen aan, zoals steile en glooiende stuwwallen, grote rivieren (de Rijn, Waal en Maas) en kleinere waterpartijen (plassen, vennen, bronnen en beken), pittoreske uiterwaarden met slingerende dijken en weilanden, moerassige graslanden, gemengde bossen, heidevelden en de zeldzaam geworden schrale blauwgraslanden. Achter Nijmegen laat de Nederlandse natuur haar vele gezichten zien. Tussen Nijmegen en de Duitse grens, in het heuvelachtige Rijk van Nijmegen, ligt een veelheid aan soms on-Nederlandse landschappen. Een prachtige streek voor lange tochten door oude natuur én cultuur. De Ooijpolder en de Duffelt vormen samen een prachtig gebied om in te wandelen en te recreëren. Het gebied ligt ten oosten van de stad Nijmegen in de provincie Gelderland. Het wordt gekenmerkt door een uitgestrekt landschap met kleine dorpen, boerderijen en mooie natuur en steeds is daarbij de imponerende stuwwal wel ergens in het zicht. De mix van deze twee landschapselementen, aan de ene kant de vlakke polders langs Maas en Rijn en aan de andere kant de groene heuvels van de stuwwal maken dat deze wandelbestemming er eentje is die je zeker niet mag missen. Nog even meegeven dat de rustposten wellicht in open lucht zullen zijn : voor alle zekerheid wat mondvoorraad en drank meenemen in je Wandelend Paal-rugzakje.

We blijven voldoende lang in Beek om er de 20 km te wandelen en vertrekken rond half één naar onze tweede bestemming : de Paterkestocht van de Korhoenstappers. Deze club uit Oud-Turnhout was vorig jaar oktober bij ons op "Limburg Wandelt" te gast met de bus en zij krijgen nu een tegenbezoek. Naargelang de gekozen afstanden, wandelen de deelnemers over een afwisselend parcours. Statige dreven, historische zandweggetjes door naaldbossen en weilanden, langs heide en vennen, dit alles kom je tegen in het prachtige natuurreservaat De Liereman. Landschap De Liereman is een prachtig natuurgebied, het eerste stiltegebied in de Antwerpse Kempen, met een grootte van 500 ha op het grondgebied van Oud- Turnhout en Arendonk. Een uniek gebied om de Stille Kempen in al zijn waarden te leren kennen. In alle stilte en rust kan je er genieten van een mozaïek van hooilandjes, houtwallen, echelkuilen, gagelstruweel enz … 

De benaming van de Paterkestocht verwijst naar het religieuze verleden van Corsendonk. De priorij van Corsendonk, met zijn prachtige bouwstijl, is omgeven door uitgestrekte boomgaarden. Het parcours van 4 km is volledig verhard, dus geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Kies je voor deze afstand, dan wandel je door de rustige groene woonstraten. De 7 km is bedoeld als familiewandeling met onderweg een kindvriendelijke zoek- en doe-wandeling, vol tips en tricks.

Einde mei zijn de dagen op hun langst. De zon verschijnt al aan de oostelijke hemel om 05.33 uur. Een half uurtje eerder is het dus al zo goed als klaar. Laat je dus voor één keer niet afschrikken door het vroege startuur. We hopen dan ook op heel wat inschrijvingen voor deze toch wel erg speciale dubbeluitstap !


TERUG