Zondag 11 november 2018

Clubdag WSV Wandelend Paal vzw

Vertrek : Parochiezaal St Paulus, Diestersteenweg 33, Paal-centrum
Inschrijving :
vanaf 13.00 uur
Afstanden :
4 (verhard) - 6 - 10 km

Enkel voor Wandelend Paal clubleden of toekomstige clubleden
Vooraf i
nschrijven vereist


Graag nodigen we je uit op onze jaarlijkse clubwandeling die traditioneel op 11 november doorgaat.  We verwachten je tegen 13.00 uur (om organisatorische redenen vragen we je om niet eerder te komen) in de Sint Pauluszaal van Paal, Diestersesteenweg 33.  Je kan je dan inschrijven voor de gratis wandeling en – wat voor ons dan weer het belangrijkste is – je kan je clubadministratie afhandelen (lidgeld en bestelde kalender, …).  Je kan een korte wandeling maken van 4 km (verhard) of van zo’n 6 km of een wat langere van bijna 10 km (geen controlepost), langs de mooie hoekjes van de Buiting.  Ook kandidaat-leden zijn welkom, al vragen we ook hen om vooraf even hun komst te melden (email of telefoon).  

Zoals de jarenlange traditie het wil, bieden we (vóór of) na de wandeling een lekker warm hapje aan.  Vijfhonderd mensen een volwaardige, gratis warme maaltijd aanbieden, laat onze clubkas helaas niet toe.  Je mag je dus verwachten aan een hartig tussendoortje dat je kan opeten in het gezelschap van je wandelvrienden of clubleden.  Nadien is er nog koffie en een stukje taart van onze huisbakkerij ’t Guedenshuys.  Om het de keukenploeg wat makkelijker te maken en om wat meer spreiding te bekomen, zou het ons goed uitkomen wanneer een aantal van onze leden al vanaf 13.00 uur hun warm hapje zouden komen afhalen.  Tijdens deze clubdag kan je aan de toog frisdrank en bieren verkrijgen aan de gekende wandelprijzen.

We willen met klem benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is om vooraf in te schrijven.  Doe dit via het invulblad dat je in de Wandelweetjes vindt of via email.  Dit is nodig om alles organisatorisch wat kunnen te plannen en te volgen.  Let op : geen inschrijving = geen gratis etentje !  Het  tweede luikje van het invulblad achteraan in deze Wandelweetjes gebruik je om kalenders te bestellen.  Om praktische redenen vragen we je om elk van deze formuliertjes in te vullen en af te geven aan één van de bestuursleden of je inschrijving en/of bestellingen te mailen naar wandelend.paal@belgacom.net of eddy.broos@skynet.be .

De inschrijvingen lopen uiterlijk tot onze Martine Van Camptocht op vrijdag 2 november.

Lidgeld 2019

Met onze club zijn we lid van de wandelfederatie WandelSport Vlaanderen, kortweg WSVL.  Aan die federatie dragen wij per lid € 10,00 af (verzekeringsbijdrage per lid, administratie- en werkingskosten …).  Van de € 15,00 lidgeld die we vragen, blijft er voor het hoofdlid dus amper € 5,00 over.  Alleen al voor de betaling van de verzendingskosten van de Wandelweetjes is die resterende € 5,00 al onvoldoende.  Net als vorig jaar houden we het lidgeld echter bewust even laag als in 2018.  Het tweede lid betaalt dus volgend jaar € 10,00 en het derde € 8,00.  Het maximum lidgeld per gezin bedraagt in 2019 € 33,00.  

Aangezien het lidgeld kan worden gerecupereerd via het ziekenfonds, ben je eigenlijk gratis lid van onze club.  Voor dit lidmaatschap belonen we je met vier gratis inschrijvingen per Wandelweetje en dan zijn er nog al die andere voordelen : onze busuitstappen met de comfortabele autocars van Demerstee, het WAW-wandelweekend in Normandië en begin september 2019 onze wandelweek in de bergen van het Lechtal.  Verder is er het ledenfeest in maart, waar je tegen een zacht prijsje kan komen genieten van een erg mooi, verzorgd feestmaal, met muzikale omlijsting.  Er is ook de gratis wandeling op 11 november, gevolgd door een al even gratis etentje en er is de jaarlijkse beloning voor de clubleden die aan vijf van onze acht organisaties deelnemen (dit jaar een prachtige fietstas).  Echter, we vragen daar wel een tegenprestatie voor !  Lid zijn van een vereniging houdt ook in dat je aan de activiteiten van die vereniging deelneemt.  Daarom vragen we onze leden, met aandrang, om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan onze acht eigen wandelorganisaties.  Op die manier steun je – vooral dan financieel – onze wandelclub en help je ons om als vereniging financieel gezond te blijven.

Het lidgeld betaal je ofwel op 11 november tijdens onze clubdag, ofwel schrijf je het over op de (nieuwe !!!) rekening van onze club : BE70 9733 4983 9325.  Hou er rekening mee dat je vóór 20 december je lidgeld dient te betalen, dit om in orde te zijn met de verzekering en om zeker te zijn dat je na Nieuwjaar deze Wandelweetjes nog in de bus zal krijgen.
Ziehier de tarieven :  
▫         voor het eerste gezinslid :                              € 15,00
▫         voor een gezin met 2 personen :                      € 25,00
▫         voor een gezin met 3 of meer personen :         € 33,00

Kalender 2019

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze nu bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.  

Adresstickers - einde verhaal …

Vanaf 2019 zal het elektronisch inschrijven algemeen worden toegepast.  De inschrijfkaart, zoals we die nu kennen, zal niet meer worden uitgereikt.  In de plaats daarvan komt een “betalingsbewijs”.  Hierop dienen geen gegevens meer te worden vermeld.  Het nut van de gekende adresstickers komt hiermee dus te vervallen.  Je hoeft deze stickers dan ook niet meer te bestellen.   

Lidgeld 2019 terugbetaald via Mutualiteit

Stilaan raakt de terugbetaling via het ziekenfonds van een gedeelte van het lidgeld ingeburgerd.  Zo goed als alle mutualiteiten bieden hun leden deze tegemoetkoming aan, meestal beperkt tot een bepaald bedrag.  Onze leden kunnen de attesten die dienen ingevuld te worden voor recuperatie van het lidgeld, meebrengen naar onze clubdag op 11 november.  Let echter wel op : op die 11de november worden géén attesten ingevuld of afgestempeld.  Hoe geraak je dan wél aan je ingevuld attest ?  Hiervoor zijn er twee mogelijkheden :

  1. Heb je een email-adres, dan is dit voor onze secretaris de gemakkelijkste werkwijze : indien dit vorig jaar nog niet gebeurde, dan stuur je je gegevens (naam, adres, rijksregisternummer en ziekenfonds) via email door naar onze secretaris Jos Van Thienen (mailadres : joseph.van.thienen@skynet.be). Jos heeft de typeformulieren van de verschillende mutualiteiten in zijn PC opgeslagen, vervolledigt deze formulieren voor 2019 en stuurt ze je via email terug. Met het uitgeprinte document kan je dan vanaf januari 2019 naar je mutualiteit. Let wel dat Jos pas ná 01/01/2019 begint met de verzending van de attesten, en dit in alfabetische volgorde, voor alle leden die vóór eind december hun lidgeld betaalden.
  2. Heb je geen email, dan breng je op 11 november het document mee dat je afhaalde bij je ziekenfonds. Dit document vul je volledig in : naam, adres, rijksregisternummer, club waar je lid van bent, aard van de sport die je beoefent, … Wat je niét invult is het lidgeld zelf. Na de clubdag neemt onze secretaris alle binnengebrachte attesten mee, vult er het betaalde lidgeld op in, stempelt ze af en handtekent ze. Op één van onze volgende tochten in 2019 (vb : de Vriezemantocht op 10 januari 2019) kunnen de attesten dan worden afgehaald aan de inschrijving. Er worden géén formulieren teruggestuurd via de post.

De attesten voor terugbetaling kunnen tevens nog het ganse jaar 2019 worden voorgelegd op de tochten die we organiseren.  Nog even vermelden dat er op 11 november geen blanco-formulieren voorhanden zullen zijn.  

Wij hopen op jullie begrip en zijn ervan overtuigd dat door deze werkwijze iedereen tijdig zijn attest zal bekomen. 

TERUG