Maandag 11 november 2019

Clubdag WSV Wandelend Paal vzw

Vertrek : Parochiezaal St Paulus, Diestersteenweg 33, Paal-centrum
Inschrijving :
vanaf 13.00 uur
Afstanden :
4 (verhard) - 6 - 10 km

Enkel voor Wandelend Paal clubleden of toekomstige clubleden
Vooraf i
nschrijven vereist


Graag nodigen we je uit op onze jaarlijkse clubwandeling die traditioneel op 11 november doorgaat.  We verwachten je tegen 13.00 uur (om organisatorische redenen vragen we je om niet eerder te komen) in de Sint Pauluszaal van Paal, Diestersesteenweg 33.  Je kan je dan inschrijven voor de gratis wandeling en wat voor ons dan weer het belangrijkste is je kan je clubadministratie afhandelen (lidgeld, bestelde kalender, attesten mutualiteit ).  Je kan een korte wandeling maken van 4 km (verhard) of van zon 6 km of een wat langere van bijna 8 km (geen controlepost), langs de mooie hoekjes van de Buiting.  Ook kandidaat-leden zijn welkom, al vragen we ook hen om vooraf even hun komst te melden (email of telefoon).  

Zoals de jarenlange traditie het wil, bieden we (vr of) na de wandeling een lekker warm hapje aan.  Vijfhonderd mensen een volwaardige, gratis warme maaltijd aanbieden, laat onze clubkas helaas niet toe.  Je mag je dus verwachten aan een hartig tussendoortje dat je kan opeten in het gezelschap van je wandelvrienden of clubleden.  Nadien is er nog koffie en een stukje taart van onze huisbakkerij t Guedenshuys.  Om het de keukenploeg wat makkelijker te maken en om wat meer spreiding te bekomen, zou het ons goed uitkomen wanneer een aantal van onze leden al vanaf 13.00 uur hun warm hapje zouden komen afhalen.  Tijdens deze clubdag kan je aan de toog frisdrank en bieren verkrijgen aan de gekende wandelprijzen.

We willen met klem benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is om vooraf in te schrijven.  Doe dit via het invulblad dat je in de Wandelweetjes vindt of via email.  Dit is nodig om alles organisatorisch wat kunnen te plannen en te volgen.  Let op : geen inschrijving = geen gratis etentje !  Het  tweede luikje van het invulblad achteraan in deze Wandelweetjes gebruik je om kalenders te bestellen.  Om praktische redenen vragen we je om elk van deze formuliertjes in te vullen en af te geven aan n van de bestuursleden of je inschrijving en/of bestellingen te mailen naar wandelend.paal@belgacom.net of eddy.broos@skynet.be .

De inschrijvingen lopen uiterlijk tot onze Martine Van Camptocht op woensdag 30 oktober.

Lidgeld 2020

Koken kost geld Alles wordt duurder en zo is het ook met het wandelen.  Vanaf volgend jaar zien we ons genoodzaakt om ons lidgeld op te trekken tot 20,00 voor het eerste lid en tot 15,00 voor het tweede lid.  Voor alle overige gezinsleden komt hier nog eens 10,00 bij.  Maximaal betaal je dus 45,00.  Waarom deze verhoging ?  Een groot gedeelte van het lidgeld dat jullie aan ons betalen, mogen/moeten we doorstorten naar onze federatie, WandelSport Vlaanderen.  Vanaf volgend jaar betalen we per lid een bijdrage van 12,00 per lid aan de federatie.  Het overgrote deel van die bijdrage dekt de verzekeringspremie.  Reel betaal je dus naast die 12,00 voor de federatie, 8,00 lidgeld aan onze club voor het eerste lid en 3,00 voor het tweede lid.  Per bijkomend lid (kind) past de club 2,00 bij.  

Alleen al voor het drukken en het versturen van het clubblad Wandelweetjes is het gedeelte van het lidgeld dat voor ons overblijft, duidelijk onvoldoende.  Maar je krijgt voor je lidgeld nog zoveel meer !  In ieder clubblad vind je gratis inschrijvingen (WZB-bons) waarmee je aan vier wandeltochten kan deelnemen.  Wie een tiental keer per jaar gebruik maakt van die bons, recupereert zo al 15,00.  De busuitstappen nemen ook een flinke hap uit ons budget.  Nog steeds kan je voor amper tien euro mee met de bus, waarbij dan zelfs je inschrijvingskaart voor de twee tochten waaraan we deelnemen, door ons wordt betaald.  Het deelnemen aan onze wandelreizen, in het voorjaar een lang weekend naar de streek rond Den Haag / Amsterdam en in de nazomer een negendaagse wandelreis naar het Oostenrijkse Stubaital, kunnen we aan erg democratische prijzen aanbieden.  Het ledenfeest op het einde van maart, met telkens weer een lekker diner, mt gratis drinken en een gesmaakt optreden van een plaatselijk artiest, krijg je aan een prijs die lang niet toereikend is om de kosten te dekken.  Op 11 november mag je je lidgeld vernieuwen en als dank hiervoor krijg je van ons een lekker warm hapje, plus koffie met taart.  En voor wie per jaar aan vijf van onze acht eigen tochten deelneemt, is er een beloning (in 2019 een prachtig badlaken).  Tel dit allemaal samen en je merkt dat je je lidgeld, als je actief deelneemt aan onze activiteiten, binnen de kortste keren hebt terugverdiend.  Tot slot weten jullie dat een gedeelte van je lidgeld kan worden gerecupereerd via de mutualiteit, wat maakt dat je zo goed als gratis lid bent van onze club.   

Als lid van onze wandelclub vragen we je wel om een tegenprestatie !  Lid zijn van een vereniging houdt ook in dat je aan de activiteiten van die vereniging deelneemt.  Daarom vragen we onze leden, met aandrang, om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan onze acht eigen wandelorganisaties.  Op die manier steun je vooral dan financieel onze wandelclub en help je ons om als vereniging financieel gezond te blijven.  

Lidgeld : betaal vr 15 december 2019 !

Het lidgeld betaal je ofwel op 11 november tijdens onze clubdag, ofwel schrijf je het over op de rekening van onze club : BE70 9733 4983 9325.  Hou er rekening mee dat je vr 15 december je lidgeld dient te betalenVanaf 2019 loopt je lidkaart tot uiterlijk 31 december, wat betekent dat je vanaf 1 januari nit meer verzekerd bent tijdens je wandeltochten n je bij deelname aan een tocht zal betalen als individueel ( 2,00) !  Geen betaling vr 15/12 betekent ook gn Wandelweetjes meer.  Betaal je je lidgeld n 15/12, dan mailen we je het clubblad januari-februari alsnog door in elektronisch formaat.
Het lidgeld voor 2020 bedraagt :  
▫         voor het eerste gezinslid :                               20,00
▫         voor een gezin met 2 personen :                      35,00
▫         voor een gezin met 3 of meer personen :         45,00

Lidkaarten 2020 :
na 15 december zelf afhalen op tochten !

We vragen onze leden om de lidkaarten zoveel mogelijk zelf te komen afhalen op onze Administratie-Dag op 11 november.  Wie er dan toch niet bij kan zijn, kan aan n van zijn  wandelvrienden die er op 11 november wl kan bij zijn, vragen om zijn lidkaart mee te brengen.  Wie betaalt vr 15 december, krijgt zijn (niet afgehaalde) lidkaart nog met de post.  De lidkaarten van betalingen n 15 december worden niet meer nagestuurd en kunnen worden afgehaald op n van onze eigen tochten in 2020.  De speciale Wandelboekjes, gekoppeld aan de Spaaractie WSVL (zie verder), worden niet met de post verstuurd en kunnen ofwel op 11/11 worden meegenomen, ofwel worden afgehaald op n van onze tochten in 2020.   

Attesten Mutualiteit :
(gedeeltelijke) terugbetaling l
idgeld

Voor 2020 zorgt onze federatie zelf voor een voorgedrukt attest waarmee je je lidgeld (gedeeltelijk) kan recupereren via de mutualiteit.  Dit bespaart onze secretaris een massa werk.  Er worden gn attesten meer per mail verstuurd.  Wie vr 11 november, of op die dag zelf, zijn lidgeld betaalt, kan op 11 november zijn attest meenemen.  Niet-afgehaalde lidkaarten van betalingen vr 15 december worden, samen met de attesten, met de post nagestuurd.  Wie zijn lidgeld betaalt n 15 december, kan gedurende het ganse jaar 2020 zijn attesten afhalen tijdens onze eigen organisaties.

Kalender 2020

Wie een kalender Walking in Belgium wil, met daarin lle tochten over gans Belgi, kan deze nu bestellen.  De kalender kost je 6,00 en je kan aan die prijs slechts n exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je 8,00.  Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.      

WSVL Lidkaart 2020

Een belangrijke wijziging : de lidkaart vanaf 2020 zal niet langer op papier worden afgedrukt, maar wordt een degelijke PVC-lidkaart, ter grootte van een bankkaart.  Deze PVC-lidkaart wordt twee jaar gebruikt.  Uiteraard zal de kaart voor 2021 pas geldig zijn n betaling van het lidgeld voor 2021.  Op de nieuwe lidkaart staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode. Het adres staat niet meer op de lidkaart, wel nog op de lidkaartbrief bovenaan.

WSVL Spaaractie 2020

Om zoveel mogelijk lidgelden betaald te zien vr eind 2019, is er door onze federatie, Wandelsport Vlaanderen, een spaaractie exclusief voor leden op poten gezet.  Wie voor het einde van dit jaar zijn lidgeld betaalt, krijgt een speciaal Wandelboekje waarmee men kan sparen voor een gratis regenponcho of rugzak.  Hoe gaat dit in zijn werk ?

Betaal je vr of op 11 november 2019 je lidgeld, dan krijg je samen met je lidkaart en het mutualiteitsattest ook een gratis wandelboekje mee op onze clubdag.  Je gaat wandelen en neemt dit wandelboekje mee. Na de wandeling wordt het wandelboekje afgestempeld door de organiserende club. Na 15 tochten kan je een regenponcho bekomen, of kan je doorsparen tot 25 wandeltochten en een rugzak verkrijgen.  Je dient dus wel te kiezen : het is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten om later door te gaan voor de 25.  Je kan al beginnen met sparen vanaf het ogenblik dat je je speciaal wandelboekje in je bezit hebt.  Let op : wie er op 11 november niet bij kan zijn en zijn/haar lidgeld betaalt vr 31 december, dient dit wandelboekje af te halen op n van onze eigen tochten in 2020.

De gadgets (rugzak of regenponcho) worden niet verstuurd en kunnen niet afgehaald worden op het WSVL-secretariaat, maar kunnen afgehaald worden op n van de onderstaande evenementen van Wandelsport Vlaanderen.  Men toont het wandelboekje en de pagina ontvangst gadget wordt afgestempeld.  

      -         Antwerpen Wandelt : Antwerpen - zondag 29 maart 2020
-         Vlaanderen Wandelt 2020 :  Koksijde en Asse - zondag 26 april 2020
-         Oost Vlaanderen Wandelt : Herzele - zondag 3 mei 2020 
-         Vlaams- Brabant Wandelt : Zaventem - zondag 10 mei 2020 
-         Limburg Wandelt : Lummen - zondag 23 augustus 2020
-         Wandelbeurs 2020 : Mechelen - zaterdag 26 en zondag 27 september
-         West Vlaanderen Wandelt : Ieper - zaterdag 12 december 2020

TERUG