Woensdag 11 november 2020 - UITGESTELD NAAR LATERE DATUM

Clubdag WSV Wandelend Paal vzw

Vertrek : Parochiezaal St Paulus, Diestersteenweg 33, Paal-centrum
Zaal open
: vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Afstanden :
4 (verhard) - 7 - 10 km

Enkel voor Wandelend Paal clubleden of toekomstige clubleden
Vooraf i
nschrijven vereist


Ook voor onze traditionele Clubwandeldag op 11 november is het nog koffiedik kijken.  Geeft het virus zich tegen dan gewonnen en kan er weer normaal worden gewandeld, dan krijg je in de volgende Wandelweetjes een update.  We gaan er echter van uit dat ook op 11 november er nog stevige restricties zullen worden gehandhaafd die het ons onmogelijk maken om onze leden te ontvangen zoals we dat de voorbij jaren deden.  We vonden een alternatief, waarbij we rekenen op jullie goodwill om de gevraagde regels strikt te volgen.

Je kan op 11 november komen wandelen, startend vanuit de gekende Paalse Parochiezaal,  Diestersesteenweg 33.  De zaal wordt geopend vanaf 09.00 uur (niet eerder) en sluit om  17.00 uur.  Er worden twee wandeltrajecten uitgepijld.  Een eerste is goed 7 km lang en leidt de wandelaars via de Klitsberg naar Brelaar.  Aan de buitenzijde van het crossparcours trek je naar de Busselberg. Deze keer blijf je op de bredere wandelpaden, om zo in alle rust te kunnen genieten van je clubwandeling.  Aan de overzijde van de weg Diest-Beringen mag je over wandelvriendelijke wegjes richting Geenhout, om daar over de kerkenpaadjes weer naar de zaal te stappen.  De tweede lus is zo’n 10 km lang en neemt je door de Paalse bloemenwijken mee naar de rand van de Paalse Plas.  Deze keer gaan we niet naar de golfers kijken maar steken we de E313 over.  In een ruime bocht, met een wissel van verhard en onverhard, steek je bij het Mezze Hotel de grote weg over om via een ommetje bij de brug over de E313 te komen.  Naar het einde toe krijg je nog enkele van de Paalse holle wegen en vergeten paadjes om weer toe te komen aan de Parochiezaal.  In deze 10 km zit een inkortingsmogelijkheid om uit te komen bij een verharde 4 km.

Om alles “coronaproof” te laten verlopen, zijn er wel enkele strikte regels te volgen.  De Parochiezaal zal enkel en alleen worden gebruikt om de administratie omtrent het lidmaatschap af te handelen.  Je gaat de zaal binnen langs de kant van de parking en verlaat die aan de achterzijde.  Bij het binnengaan stel je je op in de wachtrij.  We vragen dat er slechts één gezinslid de zaal binnen gaat.  Binnen in de zaal draag je een mondmasker en waar nodig ontsmet je je handen.  De lidkaart die je vorig jaar kreeg (harde plastic kaart met streepjescode) wordt voor 2021 niet vervangen.  Wel is het nodig dat je je lidgeld betaalt.  Wij zorgen ervoor dat onze federatie op de hoogte is van je betaling en zo wordt je lidkaart geactiveerd voor het volgende jaar.  Het enige document dat je kan afhalen, is het attest voor je ziekenfonds.  Ook je eventueel bestelde kalender kan je meenemen.  Bestelde je iets uit de Wandelend Paal-shop, dan zal dit ook klaar liggen.  Omdat we je dit jaar geen warm hapje kunnen aanbieden en we er toch op staan om onze leden, bij de hernieuwing van het lidgeld hiervoor te bedanken, zorgen wij voor een zoetigheidje dat je dan later thuis kan opeten.

We willen met klem benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is om ook dit jaar vooraf in te schrijven.  Doe dit via het invulblad dat je in de Wandelweetjes vindt en ingevuld afgeeft aan één van de bestuursleden, of via email naar wandelend.paal@belgacom.net Dit is nodig om alles organisatorisch wat kunnen te plannen en te volgen.  Indien je  een kalender “Walking in Belgium” wil, vergeet dan niet om deze tijdig te bestellen.  Indien je iets uit de clubwinkel wil kopen, kan dit ook besteld worden en afgehaald worden op onze clubdag.

De inschrijvingen lopen uiterlijk tot onze Martine Van Camptocht op vrijdag 6 november.

Lidgeld 2021

Het lidgeld voor 2021 blijft ongewijzigd.  We kunnen alleen maar hopen dat er volgend jaar weer een normale werking mogelijk is, zodat je voor dit lidgeld heel wat in de plaats kan krijgen.  Zo zijn er onze acht eigen wandelorganisaties, onze gratis inschrijvingen (Wandelen Zonder Betalen), onze busreizen waar je aan een fractie van de kostprijs kan deelnemen, onze weekenduitstap naar de regio Den Haag, onze negendaagse wandelvakantie in het Zillertal (Tirol, Oostenrijk), het clubfeest van eind maart, onze clubdag op 11 november en natuurlijk ook ons onvolprezen clubblad, de Wandelweetjes.

Lidgeld : betalen vóór 6 november 2020 = attest zieken-fonds voor terugbetaling lidgeld afhalen op 11/11

Mogen we jullie vragen om het lidgeld dit jaar alléén maar over te schrijven op de clubrekening : BE70 9733 4983 9325.  Wie vóór 6 november de storting uitvoert, kan op 11 november langs komen om het ingevulde attest af te halen waarmee je via je ziekenfonds je lidgeld (gedeeltelijk) kan recupereren.  Er worden géén attesten per mail verstuurd of met de post nagestuurd.  Wie er niet kan bij zijn op 11 november, kan gedurende het ganse jaar 2021 zijn attesten afhalen tijdens onze eigen organisaties.  In zoverre die natuurlijk zullen kunnen doorgaan …

Hou er rekening mee dat je vóór 15 december (!!!) je lidgeld dient betaald te hebben.  Je lidkaart is geldig tot uiterlijk 31 december, wat betekent dat je vanaf 1 januari niét meer verzekerd bent tijdens je wandeltochten !  Wie niet betaalt vóór 15 december krijgt ook geen Wandelweetjes meer in de bus.  Betaal je je lidgeld ná 15/12, dan mailen we je het clubblad januari-februari alsnog door in elektronisch formaat.

Het lidgeld voor 2021 bedraagt :  
▫         voor het eerste gezinslid :                              € 20,00
▫         voor een gezin met 2 personen :                      € 35,00
▫         voor een gezin met 3 of meer personen :         € 45,00

Kalender 2021

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze nu bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.      

WSVL Spaaractie 2020-2021

Eind 2019 werd er door onze federatie, Wandelsport Vlaanderen, een spaaractie exclusief voor leden op poten gezet.  Er werden speciale Wandelboekjes verdeeld waarmee men kon sparen voor een gratis regenponcho of rugzak.  Na een georganiseerde wandeling werd het wandelboekje afgestempeld door de inrichtende club. Na 15 tochten kon je een regenponcho bekomen, of kon je doorsparen tot 25 wandeltochten en een rugzak verkrijgen.  Deze spaaractie was gepland tot eind december 2020 en de gadgets (rugzak of regenponcho) konden afgehaald worden op welbepaalde evenementen van Wandelsport Vlaanderen.
Aangezien heel wat tochten en evenementen in 2020 afgelast werden vanwege Corona, heeft het
WSVL Bestuursorgaan beslist om de periode voor de spaaractie voor de rugzak of de poncho (voorlopig) te verlengen tot eind april 2021.  De afhaalpunten zullen gecommuniceerd worden zodra er daar zicht op is.
Houd dus zeker je “Limited Edition” wandelboekje met de reeds gespaarde stempels bij !

TERUG