Zondag 27 juni 2021

Vlaanderen Wandelt Lokaal ... in Paal !

Start : Zaal Sint-Jorisgilde, Brelaarstraat 10, 3583 Paal-Beringen
Afstanden :
4 - 6 - 12 - 16 - 21 km


 

De laatste zondag van juni bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor Vlaanderen Wandelt.  Onder het motto #iedereenwandelt zal de organisatie doorgaan onder de naam "Vlaanderen Wandelt Lokaal".  Het concept is heel eenvoudig :  Vlaanderen massaal aan het wandelen krijgen bij zoveel mogelijk plaatselijke wandelclubs.  Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. 

De vroegere Nationale Wandeldag werd een paar jaar geleden omgevormd tot “Vlaanderen Wandelt”.  Het concept bleef echter ongewijzigd : er werd door onze federatie gezocht naar clubs die in iedere Vlaamse provincie zorgden voor een grootschalige wandelorganisatie die plaatsvond op de laatste zondag van april.  Nogal wat clubs lieten zich afschrikken door de topzware last die zo’n organisatie met zich meebracht.  Dit maakte dat er de laatste jaren slechts in enkele provincies kon worden ingericht, wat dan weer met zich bracht dat het aantal deelnemers dermate hoog was, dat de organiserende club de druk amper aankon.  Vorig jaar kon Vlaanderen Wandelt niet doorgaan, wegens corona.  En tijdens het afgelopen jaar werd dan een nieuw concept uitgedacht.  Voortaan zal er dus op zoveel mogelijk plaatsen, door zoveel mogelijk clubs, een wandelorganisatie worden gepland.  Ook de volgende jaren zal Vlaanderen Wandelt op deze vernieuwde manier worden georganiseerd.  Waren er voorheen op twee of drie plaatsen een goeie 5 000 wandelaars op pad, dan hoopt WSVL met dit concept op een veelvoud daarvan, wel verspreid over zowat 100 locaties.  

Voor deze editie van Vlaanderen Wandelt konden of mochten wij als één van de toonaangevende wandelclubs in Limburg niet achterblijven bij deze massaorganisatie.  Dus gaan ook wij zorgen dat er op 25 april kan gewandeld worden.  Alleen … hopen wij, samen met die 100 andere clubs die dán organiseren, dat de coronamaatregelen het ons überhaupt wel zullen toelaten om te organiseren !  Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal zullen deelnemen aan onze eigen “Vlaanderen Wandelt Lokaal … in Paal”.  Als club zien wij deze organisatie als een promotietocht : we willen zoveel mogelijk mensen laten kennis maken met het georganiseerd wandelen.  Velen van hen zullen de vorige maanden wel eens één van onze CoronaRingen gewandeld hebben.  Op zondag 25 april willen wij hen graag informeren over onze clubwerking, over datgene waarvoor WSV Wandelend Paal staat.  

We zochten drie mooie lussen uit, die je een staalkaart bieden van al het moois dat er in de buurt van de Buiting te vinden is.  Een eerste lus neemt je mee naar het waardevolle natuurgebied van Het Rot, aan de rand van het gebied van De Drie Beken.  De natuur is eind april in volle ontwikkeling : de bomen tooien zich met nieuw lover, in de wegberm bloeien tal van veldbloemen en de weien worden omgevormd tot wiegende zeeën van bloemen en kruiden.  Op de Hooilandse en de Busselberg leer je dat het Hageland, met zijn glooiingen, niet ver af is.  Heerlijk wandelen over veelal onverhard : da’s het motto van deze eerste omloop.

Een tweede lus neemt je mee naar de Paalse Plas.  Over de Brelaarstraat, met het mooi gerestaureerde O.L.V.-kapelletje, gebouwd ter ere van de in Congo vermoorde Paalse missionaris pater Robert Carremans, trek je naar de Vaalvijver.  We doorkruisen dit woongebied en steken de weg naar Tessenderlo over.  Langs de Winterbeek komen we op het wandel/fietspad dat rond de Paalse Plas loopt.  Over het houtsnipperpad wandelen we met de voeten bijna in het water.  Over het fietspad keren we terug naar de hoofdingang om dan langs het kerkje van Brelaar en langs het stadion van FC Heijax terug te keren naar de startzaal.

Tot slot is er nog een lus die je onze “huisberg”, de Klitsberg, laat zien.  We zoeken er naar de meest verborgen plekjes en kriskrassen via smalle paadjes over en rond deze uitloper van de Hagelandse heuvels.  Heerlijk groen wandelen, met af een toe een nijdig klimmetje !

TERUG