Wandelingen in Coronatijd : de Wandelend Paal "CoronaRingen" !!

Vanaf zaterdag 22 augustus tot vrijdag 18 september  :
3 wandelingen met start in Tervant, Kantine A.C. Tervant, Duistbosstraat

Onze vijfde serie CoronaRingen start vanuit Tervant, het Paalse gehucht dat middendoor wordt gesneden door het Albertkanaal.  Het kanaal werd gegraven tussen 1930 en 1939 en verbindt het Luikse industriegebied met de haven van Antwerpen.  Bij het begin van WO II werden heel wat bruggen over het kanaal opgeblazen, zodat de Duitse opmars kon worden gestopt.  Zo ook de brug van Tervant.  Tijdens de vier daaropvolgende bezettingsjaren werd de brug vervangen door een veerpont.  Dit veer bleef de enige oeververbinding, tot in 1958 de  huidige brug werd gebouwd.  Momenteel is men over de ganse lengte van het Albertkanaal bezig met de werken om bestaande bruggen ofwel te verhogen (tot 9,10 vaarhoogte), ofwel deze te vervangen, zodat duwvaartconvooien vier lagen containers kunnen stapelen i.p.v. drie.  

Onze CoronaRingen in Tervant doen ons natuurlijk denken aan onze Vriezemantocht.  We starten de drie lussen dan ook vanaf de voetbalterreinen aan de Duistbosstraat in Tervant.  Er is voldoende parking en de gekende infopanelen worden opgehangen aan de omheining van het voetbalveld, duidelijk zichtbaar bij het oprijden van de Duistbosstraat.

Lus 1 : 7 km 

Van bij de start duik je de bosjes in, met het Albertkanaal nooit ver uit de buurt.  Een net van smalle bospaden geeft uit op de autoluwe woonstraten van Tervant.  We steken de Beverlosesteenweg over en genieten van het wandelen over de onverharde wegjes tussen het nog rijkelijk aanwezige groen.  Zo komen we uit op de drukke Industrieweg, die we niét oversteken.  We wandelen even parallel met deze verkeersader en gaan dan het toeristische fietspad op.  Halverwege deze verharde fietsroute wijken we linksaf en vinden er een kronkelend wegje dat zich tussen het fietspad en de afrastering van het naastliggende industriegebied situeert.  Net voor we toekomen in de dorpskern van Tervant, komen we voorbij Café Bij René, een volks café waar je aan erg democratische prijzen terecht kan om iets te drinken.  Waardin Maria zal je graag alle dagen ontvangen, behalve op woensdag.  Donderdag in de voormiddag is het café ook nog gesloten, vanaf 13.00 uur is het weer open.

Lus 2 : 10 km

Langs de rand van het kerkhof van Tervant wandel je tot aan de brug over het Albertkanaal.  Je kan er nog laatste glimp opvangen van de brug over het Albertkanaal.  Het gaat om een vierendeelbrug.  Dit heeft niets te maken met een brug die zou bestaan uit vier delen, maar wel met de uitvinder van dit soort bruggen, de Leuvense hoogleraar Arthur Vierendeel.  Hij bedacht dit principe in 1890 en over gans de wereld (tot in China toe) werden dergelijke bruggen gebouwd.  De brug in Tervant wordt dus vervangen om containerschepen toe te laten vier lagen hoog in het ruim te stapelen.  De nieuwe brug wordt 123 meter lang, met een boog van 22 meter boven het wegdek.  Het Albertkanaal zelf wordt verbreed van 50 m naar 86 m. Het einde van deze ingrijpende infrastructuurwerken, die heel wat verkeersleed zullen teweeg brengen, is voorzien tegen de zomer 2022.  

Na de oversteek van de brug gaan we dadelijk via het fietspad door een stukje bos, steken de weg over en wandelen door verkeersarme woonstraten naar de Havenlaan.  Aan de overkant  vinden we hier nog een mooi bosgebied.  De paadjes in dit gebied worden ook frequent gebruikt door de mountainbikers.  Met wederzijds respect voor mekaar kan je hier probleemloos doorheen wandelen.  Via een wirwar van bospaadjes kom je, na een rondtrekkende beweging in tegenwijzerzin, weer aan de Havenlaan.  Die steek je weer over om uit te komen in het vroegere havengebied, waar reeds tal van nieuwe industriële complexen de vrijgekomen gronden hebben ingenomen.  Even nog een vergeten veldweg nemen om dan door te steken tot aan het kanaal.  Je wandelt nu langs de vroegere overslagterreinen waar steenkool per spoor werd aangevoerd vanaf de mijn van Beringen.  Die steenkool werd dan met een grote grijpkraan overgeladen in het ruim van binnenschepen, die aanmeerden aan de kades van de toenmalige kolenhaven, de Lossing.  Alle onderdelen van dit industrieel-archeologisch erfgoed zijn er nog en wachten nog op een herbestemming, al heeft de tand des tijds reeds aardig zijn werk gedaan.  Omdat de verbredingswerken van het kanaal het niet toelaten om tot de brug te wandelen, maken we even een ommetje om dan weer in Tervant toe te komen.  Net naast de kerk vind je het Grauscafé, de dorpsherberg die alle dagen open is vanaf 10 uur.  Maandag is sluitingsdag.  Even verderop kom je weer aan de voetbalterreinen.

Lus 3 : 9 km

De start van deze derde omloop loopt samen met die van Lus 2, dit tot halverwege de Bremstraat.  Hier ga je verder over autoluwe wegen in de richting van Beringen-Mijn.  Je komt langs de tennisvelden van TC Beringen, de oudste tennisclub van Limburg.  Net als zovele andere sportclubs en culturele verenigingen gaat de oorsprong ervan terug tot het ontstaan van de mijnzetel.  Je komt aan de achterzijde van het Park van de Directeur. Hiërarchie was destijds belangrijk in de mijnindustrie en dit mocht worden geëtaleerd.  De directeur nam zijn intrek in een sjieke villa omgeven door unieke Engelse en Franse tuinen. Na het werk van een pyromaan bleef enkel nog een ruďne over van dit ooit zo prachtige gebouw.  Het park kreeg een grondige poetsbeurt en werd opnieuw aangeplant.  Je kan er aangenaam wandelen en genieten van de rust.  Na de doorsteek ervan wandel je via het Casino van Beringen Mijn, waar je eventueel van een vrije rust kan genieten (alle dagen open vanaf 12.00 uur en op zondag vanaf 09.30 uur).  Je wandelt dan via het plein met zijn imposante kiosk richting de Koolmijnlaan.  Wie dat wil kan hier even het parkoers verlaten om op de mijnterreinen de gerealiseerde renovaties te bekijken.  

Na een stukje langs de drukke Koolmijnlaan wandel je terug via het Park van de Directeur om  langs trage wegen uit te komen bij het stadhuis van Beringen.  Dit gebouw blijft nog in gebruik tot 2021, waarna alle diensten verhuizen naar de nieuwe site in Beringen-Centrum waar er op de voormalige gronden van het college en het oude stadhuis een volledig nieuw administratief centrum wordt gebouwd, met ondergrondse parking.  Via autoluwe wegen keer je nu terug richting kanaal.  Je steekt de drukke Kruisbaan over om nog door een stukje privébos te wandelen.  De eigenaar liet ons toe deze paadjes te gebruiken, mits respect voor de natuur en natuurlijk zonder er afval achter te laten.  We keren dan terug over een nieuw aangelegd stukje weg voor onze vrienden mountainbikers (wederzijds respect !) om via het kanaal en de brug terug naar de kerk in Tervant te komen.  Tegenover de kerk zie je de restanten van de school.  Deze  voormalige schoolsite krijgt, samen met de aanliggende gronden, een herbestemming als woonzone.  Dit is een project van de sociale huisvestings-maatschappij Vooruitzien.  In Grauscafé kan je weer even verpozen. (alle dagen open vanaf 10.00 uur,  behalve op maandag).  Nadien wandel je terug naar de start.

De pijlen van deze drie CoronaRingen blijven tot 18 september hangen.  Daarna zorgen we voor weer drie andere lussen, startend vanaf een andere locatie.  De deelname aan deze CoronaRingen blijft gratis.  Problemen met de afpijling van de lussen kunnen gemeld worden aan Jos Van Thienen (gsm 0476/56 39 88).  Opgelet : van 29 augustus tot en met 7 september : Alfons Jannes (gsm 0476/60 02 20).

Geniet van onze Wandelend Paal CoronaRingen en vooral : blijf gezond !