Wandelingen in Coronatijd : de Wandelend Paal "CoronaRingen" !!

Vanaf zaterdag 10 april tot en met zondag 25 april  :
CoronaRingen deel 13 : Assent :
Hagelandse Bloesems “Flower Power Walk”

Vanaf zaterdag 10 tot en met zondag 25 april kan je in Assent genieten van een heuse Bloesemtocht ! Wij zorgen voor drie trajecten, voornamelijk gebaseerd op de bestaande knooppunten, maar met ook, op sommige plaatsen, onze eigen Wandelend Paal-pijlen.  De Hagelandse Flower Power Walk verwijst natuurlijk naar de bloesems die je kan bewonderen tijdens deze tocht (Flower) en naar de windmolens, die je overal kan zien terwijl zij wind malen tot elektriciteit (Power).  Wie de drie lussen combineert, krijgt een potige Hagelandse tocht van 36 km met meer dan 500 m hoogteverschil.

Startplaats : Wandelknooppunt 308 – aan de Lindenkapel, Pastorijstraat, 3260 Assent
Parkeren :
aan de kapel zelf zijn enkele parkeerplaatsen, ook parking aan de overzijde van de kerk Assent en parking in de Dorpsstraat (aan bedrijf Theunis).

Take Away :
aan de startplaats vind je Frituur Den Hete Saté.  Open van woensdag tot zondag, van 11.30 tot 13.30 uur en vanaf 16.30 tot 21.00.
Bloeseminfo :
Om je tocht perfect te timen geven we mee dat de eerste perenbloesem wordt verwacht vanaf 4 april met een volle bloei tussen 10 en 15 april.  Het merendeel van de plantages in en rond Assent bestaat uit perelaars.  De appelbloesem volgt later : de eerste rozige appelbloempjes zal je zien rond half april, met een explosie van bloempjes in de week van 20 tot 25 april.
  

Lus 1 : Bloeiende panorama’s : 12,0 km – 200 m hoogteverschil – geen inkorting

Al van bij de start zien we bloeiende perenbomen.  We klimmen boven Assent uit en kunnen ver zien over dit Hagelands dorpje.  We verlaten even de knooppunten en laten ons leiden door de WP-pijltjes om dan een heerlijk pad te vinden met een nog heerlijkere naam : de Verkensdans Voetweg.  Tussen de velden en door een holle weg komen we uit bij één de molens van Aspirava.  Een machtig panorama vormt de beloning voor ons klimwerk.  In een brede bocht dalen we af tot het Webbekomse Papenbroek, om dan weer te klimmen tot de brug over de E314.  Boomgaarden alom hier.  Volgend ijkpunt wordt de Rijnrodeberg, met zijn 83 m het hoogste punt van het oostelijke Hageland.  Ook hier weer wandelen we tussen de boomgaarden.  Afdalen naar het gehucht Struik om dan de diepe holle weg door te mogen in de ijzerzandstenen flanken van de Hermansheuvel.  Even weer onder de E314 door, nog een linkerelleboog met zicht op het snelverkeer op de autoweg en Assent ligt weer aan onze voeten.

Startpunt : knooppunt 308 : 308 – 328 – volg 913 : bij de oversteek van de Minnestraat volg je de Wandelend Paal-pijlen tot aan de trap naar beneden, aan het einde van de Verkensdans Voetweg : volg nu weer (rechtdoor) 913 – 911 – 912 – 325 – 310 – 309 – 328 : net na de tunnel onder de E314 : volg de Wandelend Paal-pijlen linksaf, dan scherp rechtsaf en weer linksaf, volg nu 308, bergafwaarts tot de finish aan de Lindenkapel

Lus 2 : De Pionier : 12,3 km – 140 m hoogteverschil – inkorting : 9, 3 km

We laten Assent achter ons en volgen even de WP-pijlen die ons in een geamputeerde holle weg sturen.  De aanleg van de E314 sneed deze holle straat middendoor.  Boven kijken we diep op de auto’s die over de snelweg zoeven.  Afdalen, brug onderdoor en klimmen, naar de top van Hermansheuvel.  Hoog op dit plateau wandelen we rond de bloeiende plantages.  We volgen de WP-pijlen door een pracht van een beukendreef die ons aan de beeltenis brengt van “De Pionier”.  Het was op deze plek dat 6 000 jaar geleden de eerste bewoners een nederzetting bouwden.  Over het plateau, met verre zichten rondom, zetten we onze weg verder.  Heerlijke Hermansheuvel ! Afdalen dan naar het beekdal van de Begijnenbeek.  We trekken nu een linkse landschapslijn om aan de overkant van de opgebroken Provinciebaan een holle weg te vinden die ons tussen de plantages brengt van Fruitbedrijf Devos, één van de grootste fruittelers van het Hageland.  Tussen de bloeiende fruitbomen zien we de watertoren van Bekkevoort.  Op weg daar naartoe genieten we van de mooiste panorama’s die het Hageland kan bieden.  We maken nog een lus tussen de akkers, alvorens weer af te dalen naar de Begijnenbeek.  Links van ons zien we de beek meanderen in een nat elzenbos.  Zie je de felgele dotterbloemen !? Voor ons duikt nu weer de brug onder de E314 op met wat verderop de finish.  Einde van een wondermooie lus !

Startpunt : knooppunt 308, volg 307 : even vóór de brug E314 linksaf, volg de Wandelend Paal-pijlen.  Einde afdaling links, tot 307, volg 309 : na iets meer dan 1 km volg je rechtsaf de Wandelend Paal-pijlen.  Volg deze (langs De Pionier) tot je uitkomt bij “de schommelbank” : volg nu rechtdoor 301 – 35 (aan 35 : inkorting 9 km : volg hier 33) – 36 – 37 – 38 – 32 – 33 – 30 – 34 – 307 – 308

Lus 3 : Berg en Dal : 12,1 km – 220 m hoogteverschil – inkorting : 7,1 km

Deze derde lus biedt je zonder twijfel de mooiste panorama’s.  De bloeiende boomgaarden zie je van ver als kleurige dekens gedrapeerd over de Hagelandse golvingen.  Bij de start mag je dadelijk een vochtig elzenbos doorsteken.  Even langs en over de Begijnenbeek om dan, aan de overkant van de Leuvensesteenweg, een erg smal paadje te vinden dat je meeneemt naar de top van de Luienberg.  Hier maken we een rondje, waarbij je mooi zicht krijgt op de Basiliek van Scherpenheuvel.   Even weer, door een gekasseide holle weg, tot beneden aan de steenweg om dan weer te stijgen (ook holle weg) tot in de buurt van het Heilig Hart Beeld, dat na WO II werd opgericht als dank voor het gevrijwaard blijven van het dorp tijdens de oorlog.  Over de langgerekte nok van de Galgenberg dalen we af naar de vallei van de Begijnenbeek, aan de Diestse Carrefour.  Het ommetje door dit stukje “puur natuur” is een echte parel ! We volgen aan knooppunt 907 rechtsaf richting 329.  Na 200 m komen we in de Bosterestraat, die we rechtdoor volgen (WP-pijlen !).  Na 600 m steken we de Leuvense Steenweg over en gaan we via Lukoil een wegje in dat parallel met de steenweg loopt.  Langs hagen van sleedoorn, tussen de schapenweiden door, winnen we steeds meer hoogte.  Aan het eind van deze “sleper” komen we aan knooppunt 914, boven op “de Prinsenbos”, waar we samen met de 7 km linksaf afdalen naar knooppunt 329.  We dalen af naar de rand van Assent om aan de Koestraat de Knooppunten te verlaten en rechtsaf weer de WP-pijlen te volgen.  Langs de kerk komen we aan de finish.

Startpunt : knooppunt 308 – 330 – 331 – 333 : volg na 700 m, op kruispunt, rechtsaf de Wandelend Paal-pijlen – na 600 m rechtsaf naar 331 – volg aan 331 schuin links, bergaf de Wandelend Paal-pijlen – op de steenweg links : volg 914 – (aan 914 : inkorting 7 km : volg rechtsaf 329) 915 – 908 – 907 : volg 329, na 200 m volg de Wandelend Paal-pijlen, dit voor 1,8 km – aan 914 : volg 329 – 913 : volg na 500 m (Koestraat) rechtsaf de Wandelend Paal-pijlen, tot de finish

Lus 1 + 2 + 3  : 36,4 km : Hagelandse Flower Power Walk, met onderweg 560 hoogtemeter !

Problemen onderweg bij het wandelen : Eddy Broos - 0472 42 90 69