Vrijdag 11 november 2022

Clubdag KWSV Wandelend Paal vzw

Vertrek : Parochiezaal St Paulus, Diestersteenweg 33, Paal-centrum
Zaal open
: vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
Afstanden :
5 km - 10 km ; te combineren

Enkel voor Wandelend Paal clubleden of toekomstige clubleden
Vooraf i
nschrijven vereist


Vrijdag 11 november sluiten we ons werkjaar 2022 af en beginnen we eigenlijk al met het nieuwe, 2023.  Immers, tijdens deze Clubwandeldag kan je je lidgeld vernieuwen waardoor je ook volgend jaar weer deel blijft uitmaken van die gróte Wandelend Paal-wandelfamilie.  Vanaf 10 uur verwelkomen we jullie in de Paalse Parochiezaal (om organisatorische redenen vragen we om niet eerder te komen …) waar je dan je gratis startkaart kan komen ophalen.  Je kan dan op pad voor een tochtje van 5 km en een iets langer rondje van 10 km.  Koppel je beide lussen aan mekaar, dan kan je dus 15 km wandelen.

Kies je voor de 5 km, dan hoef je zelfs je wandelschoenen niet aan te trekken.  We zorgen voor een proper traject, waarbij je nergens ook maar één spatje modder zal tegenkomen.  Ook geen trappen, of onverharde stukjes, zodat deze omloop uiterst geschikt is voor kinder- en rolwagens.  Wel zocht Michel (parcoursarchitect voor deze Clubwandeling) naar wandelvriendelijke wegjes die je door “het Dorp” meenemen tot aan de Watermolenstraat.  Op de terugweg wandel je over de Dalenberg, een zacht klimmetje, om dan weer af te dalen naar het centrum en de parochiezaal.

Met de 10 km trek je naar Tervant.  Via de brug op de Beverlose Steenweg steek je de E313 over.  In een brede boog mag je dan langs de rand van Tervant lopen, waarbij je steeds geniet van het wandelen over verkeersarme wegjes of stukjes onverhard, waar je de pracht van de herfstkleuren kan bewonderen.  Terug de E313 over om dan via de “bloemenwijken” richting Klitsberg te gaan.  Ook in deze Clubwandeling mag deze heuvel niet ontbreken ! Aan de watertoren begint de daling en eens weer in de parochiezaal mag je genieten van je warme hapje, dat we je ook dit jaar weer graag aanbieden.

Vanaf 12 uur (ook hier weer : niet eerder, want pas vanaf dan wordt er geserveerd) kan je aanschuiven voor dit gratis warm hapje.  Zoals vorige jaren willen we even benadrukken dat het om een “gratis warm hapje” gaat en dus niet om een “volledige maaltijd”.  Nadien is er ook nog het stuk taart van onze hofleverancier Het Guedenshuys.  Je krijgt bij het binnenkomen in de zaal een ticketje voor je warme hapje en een ticketje voor je stukje taart.  Tevens krijg je ook twee ticketjes voor een warme drank : koffie, thee of chocomelk.  Deze ticketjes zijn alleen op 11 november geldig, kunnen alleen maar worden ingewisseld voor zo’n warm drankje en kunnen niet worden ingewisseld voor een blauw bonnetje, of kunnen ook niet worden gebruikt om “een upgrade” te bekomen.  Dus, zo’n ticketje gebruiken om gedeeltelijk een groen, rood of geel bonnetje aan te kopen, kan ook niet.  De frisdranken, de bieren en de koffie die je na de twee gratis tassen nog zou drinken, kunnen worden bekomen aan de gangbare prijzen van tijdens onze andere wandeltochten.  Wandelde je 6 van onze 9 organisaties in 2022, dan kan je natuurlijk ook de scheurkaartjes van je verdiende drankenkaart gebruiken.

Tijdens onze clubwandeldag kan je je bestelde wandelkalender Walking in Belgium meenemen.  Ook onze Wandelend Paal Merchandising Shop, zeg maar “de WP winkel”, zal worden opgesteld.  Zo kan je in alle rust iets uitkiezen en passen uit ons ruim assortiment aan clubkleding.  

Net als vorig jaar vragen we aan AL onze leden om het lidgeld te betalen via overschrijving ! Doe je dit vóór 5 november, dan kan je op 11 november je attest ophalen waarmee je bij je mutualiteit (een gedeelte van) je lidgeld kan recupereren.  De lidkaart van Wandelsport Vlaanderen, die je nu al hebt, blijft ook volgend jaar nog behouden.   Deze wordt dus niet vervangen.  Betaal je je lidgeld, dan geven wij dit door aan de federatie en wordt je lidkaart meteen geactiveerd voor het volgende wandeljaar, 2023 dus.  Wie tegen 15 december 2022 zijn lidgeld nog niet heeft betaald, zal na Nieuwjaar aan de inschrijvingstafel van deze of gene wandeltocht te horen krijgen dat zijn lidkaart niet in orde is en zal dus € 3,00 betalen, als niet-lid.  Je hebt er dus alle belang bij om je lidgeld tijdig te betalen en dit via overschrijving !

Neem je deel aan onze clubdag, dan is het ook nu weer absoluut noodzakelijk om vooraf in te schrijven.  Stuur een e-mail of gebruik het invulblad dat je achteraan in de Wandelweetjes sept-okt vindt.  Het  tweede luikje van het invulblad gebruik je om de wandelkalender te bestellen ; het overige luikje om iets uit de clubwinkel te bestellen.  Om praktische redenen vragen we om je inschrijving voor de clubdag en bestelling liefst via e-mail te doen naar wandelend.paal@belgacom.net of eddy.broos@skynet.be. Ingevulde formuliertjes kan je eventueel ook afgeven aan of opsturen naar één van de bestuursleden.

De inschrijvingen lopen uiterlijk tot onze Martine Van Camptocht op vrijdag 4 november.

Lidgeld 2023

Het lidgeld blijft ongewijzigd.  Voor dit lidgeld krijg je heel wat in de plaats !  Zo zijn er onze acht eigen wandelorganisaties, onze gratis inschrijvingen (Wandelen Zonder Betalen), onze busreizen waaraan je voor slechts een fractie van de kostprijs kan deelnemen, onze WAW-tochten, het clubfeest van eind maart, onze clubdag op 11 november en natuurlijk ook ons onvolprezen clubblad, de Wandelweetjes.  

Overschrijven doe je op de clubrekening : BE70 9733 4983 9325.  Wie dus vóór 5 november de storting uitvoert, of tijdens de clubdag betaalt, kan op 11 november het ingevulde sportattest afhalen, waarmee je via je ziekenfonds je lidgeld (gedeeltelijk) kan recupereren.  In principe worden er géén attesten per mail verstuurd of met de post nagestuurd.  Wie er niet kan bij zijn op 11 november, kan gedurende het ganse jaar 2023 zijn attesten afhalen tijdens onze eigen organisaties.

Hou er rekening mee dat je vóór 15 december (!!!) je lidgeld dient betaald te hebben.  Je lidkaart is geldig tot uiterlijk 31 december, wat betekent dat je vanaf 1 januari niét meer verzekerd bent tijdens je wandeltochten !  Wie niet betaalt vóór 15 december krijgt ook geen Wandelweetjes meer in de bus.  Betaal je je lidgeld ná 15/12, dan mailen we je het clubblad januari-februari alsnog door in elektronisch formaat.

Het lidgeld voor 2023 bedraagt :  
▫         voor het eerste gezinslid :                              € 20,00
▫         voor een gezin met 2 personen :                      € 35,00
▫         voor een gezin met 3 of meer personen :         € 45,00

Wandelkalender “Walking in Belgium” 2023

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze nu bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.

TERUG