Wie lid is van KWSV Wandelend Paal vzw, geniet van een groot aantal voordelen :

We verplichten onze leden tot niets.  Wel vragen we hen om zoveel mogelijk deel te nemen aan onze eigen tochten en bij deelname aan wandeltochten die door andere clubs worden georganiseerd, de WSVL lidkaart ter scanning voor te leggen zodat ze als deelnemend lid van KWSV Wandelend Paal vzw (Clubnummer 2023) geregistreerd worden. 

 


Hoe word je  lid ?

Stuur een emailtje naar KWSV Wandelend Paal vzw en geef ons je gegevens door : naam, voornaam, adres en geboortedatum. 

Je lidgeld schrijf je over op rekening WSV Wandelend Paal vzw : IBAN: BE70 9733 4983 9325 met de duidelijke vermelding dat het gaat om lidgeld voor een nieuw lid 2024.  Je kan het lidgeld eveneens betalen tijdens één van de volgende tochten aan onze Clubstand.

Lidgelden voor 2024 : 

1 persoon    20,00
2 personen binnen hetzelfde gezin €  35,00
3 of meer personen binnen hetzelfde gezin €  45,00

Sportattest 2024

De terugbetaling via het ziekenfonds van een gedeelte van het lidgeld is volledig ingeburgerd. Zo goed als alle mutualiteiten bieden hun leden deze tegemoetkoming aan, meestal beperkt tot een bepaald bedrag.  Hiervoor heb je een attest nodig. Ook voor 2024 zorgt onze federatie voor een voorgedrukt formulier, dat aangevuld wordt door onze secretaris.  Deze attesten worden bezorgd tijdens onze clubdag op 11 november, of daarna, tijdens onze wandelorganisaties.

Voor nieuwe leden worden de attesten voor terugbetaling samen met de lidkaarten afgeleverd.  De attesten kunnen gedurende het ganse jaar 2024 worden voorgelegd op de Mutualiteit. 


Kalender 2024

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze elk jaar tegen de clubdag op 11 november bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Zolang de voorraad strekt, kan deze kalender daarna ook aangekocht worden tijdens de door ons georganiseerde tochten, aan de Clubstand.

Natuurlijk kan je ook in 2024 nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.