Wie lid is van WSV Wandelend Paal vzw, geniet van een groot aantal voordelen :

We verplichten onze leden tot niets.  Wel vragen we hen om zoveel mogelijk deel te nemen aan onze eigen tochten en bij deelname aan wandeltochten die door andere clubs worden georganiseerd, duidelijk op de inschrijvingskaart te vermelden dat ze lid zijn van WSV Wandelend Paal vzw (Clubnummer 2023) en/of de WSVL lidkaart ter scanning voor te leggen. 

 


Hoe word je  lid ?

Stuur een emailtje naar WSV Wandelend Paal vzw en geef ons je gegevens door : naam, voornaam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer. 

Je lidgeld schrijf je over op (de nieuwe) rekening WSV Wandelend Paal vzw : IBAN: BE70 9733 4983 9325 met de duidelijke vermelding dat het gaat om lidgeld voor een nieuw lid 2019.  Je kan het lidgeld eveneens betalen tijdens één van de volgende tochten aan onze secretaris (inschrijvingstafel).

Lidgelden voor 2019 : 

1 persoon    15,00
2 personen binnen hetzelfde gezin €  25,00
3 of meer personen binnen hetzelfde gezin €  33,00

 


Terugbetaling lidgeld 2019 via Mutualiteit

Stilaan raakt de terugbetaling via het ziekenfonds van een gedeelte van het lidgeld ingeburgerd. Zo goed als alle mutualiteiten bieden hun leden deze tegemoetkoming aan, meestal beperkt tot een bepaald bedrag.  Hiervoor heb je een attest nodig ; onze secretaris Jos Van Thienen zorgt hiervoor.

Er zijn twee mogelijkheden :

(1) Heb je een email-adres, dan is dit voor onze secretaris de gemakkelijkste werkwijze : indien dit vorig jaar nog niet gebeurde, dan stuur je je gegevens (naam, adres, rijksregisternummer en ziekenfonds) via email door naar onze secretaris Jos Van Thienen (mailadres : joseph.van.thienen@skynet.be).  Jos heeft de typeformulieren van de verschillende mutualiteiten in zijn PC opgeslagen, vervolledigt deze formulieren voor 2019 en stuurt ze je via email terug.  Met het uitgeprinte document kan je dan vanaf januari 2019 naar je mutualiteit.  Let wel dat Jos pas ná 01/01/2019 begint met de verzending van de attesten, en dit in alfabetische volgorde, voor alle leden die vóór eind december hun lidgeld betaalden.

(2) Heb je geen email, dan breng je op 11 november het document mee dat je afhaalde bij je ziekenfonds.  Dit document vul je volledig in : naam, adres, rijksregisternummer, club waar je lid van bent, aard van de sport die je beoefent, …  Wat je niét invult is het lidgeld zelf.  Na de clubdag neemt onze secretaris alle binnengebrachte attesten mee, vult er het betaalde lidgeld op in, stempelt ze af en handtekent ze.  Op één van onze volgende tochten in 2019  (vb : de Vriezemantocht op 10 januari 2019) kunnen de attesten dan worden afgehaald aan de inschrijving. Er worden géén formulieren teruggestuurd via de post.

De attesten voor terugbetaling kunnen nog het ganse jaar 2019 bij Jos ingediend worden en ook nog het ganse jaar worden voorgelegd op de Mutualiteit. 

 


Kalender 2019

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze elk jaar tegen de clubdag op 11 november bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Zolang de voorraad strekt, kan deze kalender ook aangekocht worden tijdens de door ons georganiseerde tochten, aan de inschrijving.

Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.

 


Adresstickers - einde verhaal...

Vanaf 2019 zal het elektronisch inschrijven algemeen worden toegepast.  De inschrijfkaart, zoals we die nu kennen, zal niet meer worden uitgereikt.  In de plaats daarvan komt een “betalingsbewijs”.  Hierop dienen geen gegevens meer te worden vermeld.  Het nut van de gekende adresstickers komt hiermee dus te vervallen.  Je hoeft deze stickers dan ook niet meer te bestellen.