Wie lid is van WSV Wandelend Paal vzw, geniet van een groot aantal voordelen :

We verplichten onze leden tot niets.  Wel vragen we hen om zoveel mogelijk deel te nemen aan onze eigen tochten en bij deelname aan wandeltochten die door andere clubs worden georganiseerd, duidelijk op de inschrijvingskaart te vermelden dat ze lid zijn van WSV Wandelend Paal vzw (Clubnummer 2023). 

 


Hoe word je  lid ?

Stuur een emailtje naar WSV Wandelend Paal vzw en geef ons je gegevens door : naam, voornaam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer. 

Je lidgeld schrijf je over op rekening WSV Wandelend Paal vzw : IBAN: BE80 6528 2989 2777 met de duidelijke vermelding dat het gaat om lidgeld voor een nieuw lid 2018.  Je kan het lidgeld eveneens betalen tijdens één van de volgende tochten aan onze secretaris (inschrijvingstafel).

Lidgelden voor 2018 : 

1 persoon    15,00
2 personen binnen hetzelfde gezin €  25,00
3 of meer personen binnen hetzelfde gezin €  33,00

 


Terugbetaling lidgeld 2018 via Mutualiteit

Stilaan raakt de terugbetaling via het ziekenfonds van een gedeelte van het lidgeld ingeburgerd. Zo goed als alle mutualiteiten bieden hun leden deze tegemoetkoming aan, meestal beperkt tot een bepaald bedrag.  Hiervoor heb je een attest nodig ; onze secretaeris Jos Van Thienen zorgt hiervoor.

Er zijn twee mogelijkheden :

(1) Je brengt op een organisatie van WSV Wandelend Paal het document mee dat je afhaalde bij je ziekenfonds of dat je van de site van de betreffende mutualiteit downloadde en uitprintte.  Dit document vul je volledig in : naam, adres, rijksregisternummer, club waar je lid van bent, aard van de sport die je beoefent, …  Wat je niét invult is het lidgeld zelf.  Onze secretaris vermeldt hier het bedrag dat werd betaald, stempelt het attest af en handtekent het.  Op de volgende door ons georganiseerde tocht kunnen de attesten dan worden afgehaald aan de inschrijving. Er worden geen formulieren teruggestuurd via de post.

(2) Veel makkelijker voor onze secretaris is de tweede werkwijze : je stuurt je gegevens (naam, adres, rijksregisternummer) via mail door naar onze secretaris Jos Van Thienen (mailadres :joseph.van.thienen@skynet.be).  In die mail vermeld je ook het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.  Jos heeft de typeformulieren van de verschillende mutualiteiten in zijn PC opgeslagen, vervolledigt deze formulieren en stuurt ze je via mail terug.  Met het uitgeprinte document kan je dan naar je mutualiteit.

De attesten voor terugbetaling kunnen nog het ganse jaar 2018 worden voorgelegd op de Mutualiteit. 

 


Kalender 2018

Wie een kalender “Walking in Belgium” wil, met daarin álle tochten over gans België, kan deze elk jaar tegen de clubdag op 11 november bestellen.  De kalender kost je € 6,00 en je kan aan die prijs slechts één exemplaar per gezin bestellen.  Vanaf de tweede betaal je € 8,00.  Zolang de voorraad strekt, kan deze kalender ook aangekocht worden tijdens de door ons georganiseerde tochten, aan de inschrijving.

Natuurlijk kan je ook volgend jaar nog een beroep doen op de uitgebreide wandelkalender die om de twee maanden verschijnt in onze Wandelweetjes en op deze website.  Ook op de WSVL website kan je de nationale wandelkalender raadplegen.

 


Adresstickers

De handige adresklevers vergemakkelijken je inschrijving.  Voor € 3,00 krijg je er 120.  Jaarlijks worden de bestellingen van adresstickers zoveel mogelijk gebundeld tegen de clubdag : de bestelde klevers kunnen dan op 11/11 worden afgehaald.  Bestellingen ná 11/11 kan je komen ophalen tijdens de volgende organisatie van onze club.  Wil je ze thuisgestuurd krijgen, dan betaal je € 1,00 portkosten.