Busreisprogramma 2018

Onze “Limburg Wandelt” kende een groot succes en dat was mede te danken aan de 15 clubs die ons met de bus bezochten op zondag 22 oktober in Beringen.  Echter, door die ruime belangstelling zijn er heel wat “verplichtingen”, heel wat tegenbezoeken dus die we moeten afleggen.  Immers, in het wandelwereldje geldt dat een club die een bezoek bracht, wordt gehonoreerd met een tegenbezoek.  Verder moet je bij het uitstippelen van het reisprogramma ook nog rekening houden met clubs die in onze directe buurt organiseren.  Het was dan ook weer een huzarenstukje om tot een goed uitgebalanceerd programma te komen, waarin zowel tegenbezoeken als erg aantrekkelijke wandeltochten in streken waar we slechts zelden wandelen, werden opgenomen.  Volgend jaar gaan we liefst vijf keer de grens over om ons te gaan uitleven in dé wandelspeeltuin bij uitstek : Nederlands Limburg.

De uitstappen zijn mooi verdeeld over het ganse jaar.  In totaal zijn het er weer acht, plus in december nog een spécialleke ! We houden ook vast aan het systeem van de dubbeluitstappen, waardoor we bij elke uitstap langs gaan bij twee organiserende clubs.  Wel zorgen we er bij het opstellen van het tijdschema voor dat er over de ganse dag – voor diegenen die dat willen – zo’n 30 km kan worden gewandeld.  Wie het liever rustiger aan doet, krijgt op beide startplaatsen ruim de tijd om op zijn/haar eigen ritme een kortere wandeling te maken en daarbij nog even rond te wandelen in de stad of de gemeente waar we starten.  Naar goede gewoonte vertrekken we ’s morgens vrij vroeg en het uur van de terugkeer naar huis, houden we op 17.00 uur. 

Niettegenstaande de clubuitstappen een flinke hap van ons budget kosten, blijven we ook in 2018 vasthouden aan de inschrijfprijs van € 9,00 per persoon.  Hierin zit ook telkens het inschrijvingsgeld voor de tochten waaraan we deelnemen.  De verplaatsingen blijven we maken met de luxueuze autocarvloot van Demerstee, sinds enkele jaren een onderdeel van de overkoepelende firma Multiobus.  Tot slot nog even dit : wie met de bus meegaat, zal merken dat tijdens zo’n busuitstap het “clubgevoel” pas echt gaat meespelen.  Het geeft steeds weer een goed gevoel als we met ons Blauwe Leger ergens een startzaal inpalmen.  Voor de club zijn deze busuitstappen dan ook een erg belangrijk uithangbord, een zichtbare vorm van Public Relations.  We doen dan ook een oproep aan al onze leden om zoveel als mogelijk deel te nemen aan deze uitstappen.

BELANGRIJK : Net als de vorige jaren kan wie is ingeschreven voor een clubuitstap nog annuleren tot op de datum van afsluiting van de inschrijvingen (staat steeds duidelijk vermeld in het artikel waarin de uitstap wordt aangekondigd).  Omdat we op de dag van het sluiten van de inschrijvingen bij Demerstee vastleggen welke autocar(s) we nodig hebben en die dus ook krijgen doorgefactureerd, zien we ons verplicht het inschrijvingsgeld van leden die na de uiterste datum van inschrijven, om welke reden ook, dienen af te zeggen, in te houden en kunnen we dit dus helaas niet overzetten naar een volgende uitstap.

We vragen ook om het inschrijvingsgeld steeds op voorhand te betalen en dit liefst via overschrijving.  Betaal je via overschrijving, mail of bel dan vooraf toch even om te bevestigen dat je mee gaat.  Immers, het geld van die overschrijving zien we pas enkele dagen later op onze rekening verschijnen.

Betalen deelname busuitstappen : IBAN : BE85 7350 0275 6606
W.S.V. Wandelend Paal vzw - REIZEN
p/a Dolf MERTENS  Hemelrijk 9 bus 001, 3980 TESSENDERLO
Tel 013/29 34 76  -  GSM 0477/04 45 62
E-mail :
dolfmertens@skynet.be

Overzicht :

1. Zondag 18 februari 2018 : Aalter en Berg (Kampenhout)
2. Zondag 11 maart 2018 : Schinnen (NL) en Peer
3. Zondag 15 april 2018 : Kuringen en Eijsden (NL)
4. Zondag 27 mei 2018 : Beek (Gelderland - NL) en Oud-Turnhout 
5. Zondag 22 juli 2018 : Pépinster en Lemiers (NL)
6. Woensdag 19 september 2018 : Maasmechelen en Gulpen (NL)
7. Zondag 4 november 2018 : Pont-à-Celles en Strombeek-Bever
8. Zondag 2 december 2018 : Moerbeke-Waas en Vollezele
9. Zondag 16 december 2018 : Oostende - met de trein !!!

 

1. Zondag 18 februari 2018 : Aalter en Berg (Kampenhout)

De eerste uitstap van 2018 slaan we meteen twee vliegen in één klap.  Zowel de club uit Aalter als de Witloofstappers kwamen bij ons op bezoek tijdens “Limburg Wandelt”.  ’s Morgens rijden we richting Oost-Vlaanderen om in Aalter deel te nemen aan de Biezemveldtocht van De Lachende Wandelaars Aalter, kortweg Wandelclub Aalter.  Met hun 600 leden behoren zij tot de grotere clubs uit de regio en op hun 14 tochten die ze jaarlijks organiseren trekken ze zo’n 20 000 wandelaars aan.  Een stevige club dus.
Na de middag, op de terugweg, houden we halt in Berg-Kampenhout.  We zitten dan volop in de witloofstreek.  Naast moderne bedrijven waar witloof via hydrocultuur (het witloof groeit dan in een waterbak) wordt geteeld, zijn er in deze streek nog heel wat “grondboeren”, die met trots grondwitloof produceren.  We zitten ook in de aanvliegroute voor vliegtuigen die even later landen in Zaventem.  Indrukwekkend om zien !

  [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

2. Zondag 11 maart 2018 : Schinnen (NL) en Peer

Amper vijf maanden na onze organisatie van “Limburg Wandelt” is het de beurt aan Wandel Mee Brueghel om dit Limburgs wandelevenement in 2018 te organiseren.  In Peer schrijven we in voor een korte tocht door het land dat als inspiratiebron diende voor de schilderijen van Pieter Brueghel.
Vóór de middag rijden we naar het Nederlands Limburgse dorpje Schinnen.  Vanuit Schinnen wandelen we door licht heuvelend gebied en komen we zo in het vloedgebied van de Geleenbeek.  Deze beek onderging de voorbije jaren een ware gedaanteverwisseling.  De kronkelige bedding van weleer werd hersteld en langs de beek loopt nu een schitterend wandelpad.  Heerlijk wandelen daar, op amper 50 km van onze thuisbasis.

  [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

3. Zondag 15 april 2018 : Kuringen en Eijsden (NL)

In Kuringen zijn het de Rakkers die ons zullen ontvangen.  Zij waren met 61 op onze “Limburg Wandelt”.  De Rakkers hangen hun wandeling op aan de trotse torens van de Abdij van Herkenrode, startplaats voor onze WAW by Night van eind december.  De aspergedammen van het erg uitgestrekte aspergeveld dat bij de abdij ligt, zullen tegen dan al wel opgebermd zijn.  Misschien worden dan al de eerste blanke stengels geoogst.
Na Kuringen wippen we heel even de grens over om in het Nederlands-Limburgse Eijsden deel te nemen aan de Bloesemtocht.  Opvallend is dat er over de grens de voorbije jaren heel wat nieuwe (oude rassen) hoogstamappelaars en -perelaars werden aangeplant.  Mooi om zien als die hoge bomen volop in bloei staan, met daartussen enkele grazende koeien !

 [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

4. Zondag 27 mei 2018 : Beek (Gelderland - NL) en Oud-Turnhout

Ieder jaar wordt in de maand mei de Kalorama Wandeltocht georganiseerd, in 2018 al voor de 80ste (!) keer.  De opbrengst van deze wandeltocht komt ten goede aan extra activiteiten voor het welzijn van de bewoners van Kalorama.  Het Centrum voor doof-blinden richt zich op mensen van 18 jaar en ouder met doofblindheid : een dubbele beperking in horen én zien.  De routes leiden de wandelaars onder andere door Beek, de prachtige Ooijpolder en, afhankelijk van de afstand, over Duits grondgebied. Uiteraard zal er ook geklommen moeten worden door het heuvellandschap van Berg en Dal, waarbij alle wandelaars langs Kalorama zullen wandelen.
Na de middag wachten de Korhoenstappers ons op in Oud-Turnhout.  Zij waren met een veertigtal van hun leden in Beringen op onze 45ste Internationale Tocht.  De Priorij van Corsendonk en de groengebieden in de buurt vormen het decor van deze Paterkestocht.

 [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

5. Zondag 22 juli 2018 : Pépinster en Lemiers (NL)

Les Pépins, de wandelclub uit Pépinster, was één van de twee Waalse clubs die naar Beringen afzakten.  Zij richten slechts één wandeltocht in en da’s dus op zondag 22 juli.  We kunnen er maximum 20 km wandelen.  Maar wel héél mooi wandelen.  La Marche des 2 Rivières neemt ons mee in de valleien van de Vesder en van de Hoëgne.
Na de middag rijden we dan zo’n 40 km noordoostwaarts om uit te komen in Lemiers.  Tussen Vijlen en Vaals plakt nog één langgerekt Nederlands-Limburgs dorpje : daar gaan we dan wandelen.  Vijlen is het hoogstgelegen kerkdorp van Nederland en in Vaals ligt het hoogste punt van onze Noorderburen (322 m).  Zonder twijfelen wordt dit één van de mooiste uitstappen van 2018.

 [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

6. Woensdag 19 september 2018 : Gulpen (NL) en Maasmechelen 

Een busuitstap in de week !  Goed een week nadat we terug zijn van onze wandelvakantie in Auffach (Wildschönau) brengen we een bezoek aan dat heerlijke stadje Gulpen en je bekomt een wandelmix die je voor geen geld wil missen.  In Gulpen stort de Gulp zich in de Geul.  Die laatste rivier buitelt en rolt zich door het mergelland, in ontelbare meanders.  Rondom liggen de zachte heuvels van het Zuid-Limburgse Heuvelland.
Koppel daaraan dan nog een bezoek aan Maasmechelen waar we gaan genieten van de unieke schoonheid van de bloeiende Mechelse Heide.  Van midden augustus tot midden september tovert de bloeiende heide het landschap om in een paars schilderij.  Wandelen in dit natuurlijk kader, omgeven door een donzig deken van bloeiende heideplanten, geeft je een ongekend heerlijk gevoel ! 
Een weekdag-busuitstap om met stip in je agenda te noteren !

 [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

7. Zondag 4 november 2018 :  Pont-à-Celles en Strombeek-Bever

De tweede Waalse club die ons een bezoek bracht tijdens “Limburg Wandelt” is “Liberchies Sport et Loisirs”.  Pont-à-Celles lijkt wel het eind van de wereld, doch wie er de kaart bij neemt, merkt dat je dit dorpje net beneden Nijvel kunt vinden.  We wandelen er in de Vallei van de Piéton, een riviertje van amper 30 km lang, maar met onderweg heel wat ongerepte natuur langs zijn oevers.  Voor heel wat van onze wandelaars wordt dit een ontdekkingstocht.  Het landschap waar we doorheen wandelen, zal de WAW’ers doen herinneren aan onze tocht in de buurt van Ronquières, op goed 15 km van Pont-à-Celles.
In Strombeek-Bever richten de Singelwandelaars de Vlaams-Brabantse Wandeldag in.  Wie zou denken dat er aan de noordrand van Brussel “toch niets te zien is”, slaat de bal wel degelijk mis.  Smalle paadjes door pure natuur, verweerde vierkantshoeven, stille beek-valleien, de abdijkerk van Grimbergen …  Verrassend mooi dus !

 [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

8. Zondag 2 december 2018 : Moerbeke-Waas en Vollezele

De Lachende Klomp was ook één van de bezoekende clubs op 22 oktober.  Zij verwachten Sinterklaas op hun tocht die start vanuit Moerbeke-Waas.  Moerbeke verrast ons door de rust die er heerst.  Hier, tussen de bossen en de kreken, dwaalt ook de geest van Reinaert De Vos.  De charme van de Moervaart en het rustgevend decor van meersen en akkers, beminnelijke bruggetjes en de zo typische Waaslandse canadapopulieren, typeren Moerbeke. Dit idyllische landschap, in het weelderige westen van het zoete Land van Waas, omgeven door unieke natuurgebieden, vormt het decor voor deze tocht.
In Vollezele komen we dan in het volle Pajottenland.  Vollezele is nu nog steeds gekend als hét centrum van het Brabants trekpaard.  Moeilijk voor te stellen dat in het nu verstilde Vollezele tot in de jaren vijftig “de champagne van de trappen liep”. Kopers kwamen uit heel Europa en soms zelfs uit de VS voor een Brabander.  De hoogdagen situeren zich tussen 1870 en 1950.  In 1910 werden 34 599 trekpaarden uitgevoerd. De verkochte paarden werden met een speciaal daartoe gebouwde tram weggebracht. Elke verkoop werd beklonken met een feestmaal en bubbels. De grote hoeves die we onderweg passeren in dit schitterende landschap, herinneren aan die gloriejaren.

  [ Meer Info ]

[ Terug ]

 

9. Zondag 16 december 2018 : Oostende - met de trein !!!

Met de Keignaertstappers Oostende ronden we onze lijst van tegenbezoeken voor onze “Limburg Wandelt” af.  Deze keer laten we ons niet door Demerstee rijden, maar huren we een wagon af bij de Belgische Spoorwegen.  Vanuit Station Diest sporen we dan naar Oostende, waar we op 100 m van de terminus de startplaats vinden van deze “Oostende in Kerstlicht”.  We maken er een gezellige dag aan zee van, met onderweg (op het parcours) een bezoek aan de Oostendse Kerstmarkt.

  [ Meer Info ]

[ Terug ]