Busreisprogramma 2022

Nu corona er voor zorgt dat nogal wat clubs hun aangekondigde tochten weer zijn gaan annuleren, is het samenstellen van een volwaardig busprogramma op dit ogenblik niet aan de orde.  We wachten tot deze coronagolf is uitgeraasd en zullen pas dan weer een aantal busreizen gaan uitzoeken en aanbieden.

BELANGRIJK : Net als de vorige jaren kan wie is ingeschreven voor een clubuitstap nog annuleren tot op de datum van afsluiting van de inschrijvingen (staat steeds duidelijk vermeld in het artikel waarin de uitstap wordt aangekondigd).  Omdat we op de dag van het sluiten van de inschrijvingen bij Multiobus vastleggen welke autocar(s) we nodig hebben en die dus ook krijgen doorgefactureerd, zien we ons verplicht het inschrijvingsgeld van leden die na de uiterste datum van inschrijven, om welke reden ook, dienen af te zeggen, in te houden en kunnen we dit dus helaas niet overzetten naar een volgende uitstap.

We vragen ook om het inschrijvingsgeld steeds op voorhand te betalen en dit liefst via overschrijving.  Betaal je via overschrijving, mail of bel dan vooraf toch even om te bevestigen dat je mee gaat.  Immers, het geld van die overschrijving zien we pas enkele dagen later op onze rekening verschijnen.

Betalen deelname busuitstappen : IBAN : BE85 7350 0275 6606
W.S.V. Wandelend Paal vzw - REIZEN
p/a Dolf MERTENS  Hemelrijk 9 bus 001, 3980 TESSENDERLO
Tel 013/29 34 76  -  GSM 0477/04 45 62
E-mail :
dolfmertens@skynet.be